Mając na uwadze niesłabnące emocje związane z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 sierpnia 2021 r. (RPU IX, poz. 1515), (zwanym w dalszej części artykułu „Projektem”) oraz liczbę istotnych zmian, które ów ma wprowadzić, celem uzupełnienia wywodów poczynionych przeze mnie w poprzedniej części artykułu, mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny materiał omawiający tę niezmiernie ciekawą tematykę.

Czytaj artykuł dalej poniżej.