Banki i finanse

Obszary działania

Banki i finanse

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów z sektora bankowego i usług finansowych. Naszymi klientami są największe banki, firmy pożyczkowe, instytucje finansowe oraz innowacyjne start-upy finansowe. Wiemy, że banki i inne instytucje finansowe stoją przed wieloma wyzwaniami prawnymi, ponieważ konkurują na bardzo dynamicznym rynku i w złożonym otoczeniu regulacyjnym. My natomiast oferujemy pomoc prawną w poruszaniu się w tych warunkach, przy uwzględnieniu nowych trendów prawnych.

Zapewniamy sprostanie wyzwaniom strategicznym i konkurencyjnym naszych klientów. W naszej praktyce opieramy się na wszechstronnej wiedzy naszego multidyscyplinarnego zespołu z różnych dziedzin prawa. Doradzamy w szerokim zakresie zagadnień prawa bankowego. Pomagamy klientom rozwijać produkty finansowe oraz rozwiązywać spory konsumenckie, zarówno w drodze negocjacji, jak również postępowań sądowych. Opiniujemy i przygotowujemy umowy konsumenckie i regulaminy. Nasza pomoc prawna dla banków i instytucji finansowych obejmuje wszystkie etapy relacji z klientem.

Dysponujemy zespołem doradczym i procesowym złożonymi z doświadczonych adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników specjalizujących się w sprawach bankowych, w tym m.in. związanych z kredytami walutowymi, sporami z konsumentami, sprawach regulacyjnych, UOKiK, bezpieczeństwa danych, praniem brudnych pieniędzy, tajemnicą bankową, marketingu i reklamy usług finansowych itp. Klientami naszej praktyki bankowej są największe działające w Polsce banki i firmy finansowe.