W dniu 1 czerwca 2021 roku oficjalnie działalność rozpoczęła Prokuratura Europejska (ang. EU Public Prosecutor’s Office – EPPO). Próby utworzenia tego organu Unii Europejskiej sięgają 1997 roku, kiedy to dyskusja na temat jej utworzenia została zainicjowana przez projekt Corpus Iuris. Państwa członkowskie zaczęły poważniej przyglądać się problemowi przestępstw godzących w interesy finansowe Unii Europejskiej. Planowano zdefiniowanie czynów niedozwolonych oraz ujednolicenie sankcji w tym zakresie.

Czytaj artykuł dalej poniżej.