Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą
osobowość prawną. Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednego
bądź więcej wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez
względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.


Zgodnie z art. 163 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w wyniku
podjęcia ściśle określonych działań. Podział na wymienione niżej czynności nie jest bezwzględny,
ze względu na to, że niektóre z kroków są fakultatywne np. ustanowienie rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnej. Dlatego też proces tworzenia spółki, w każdym przypadku będzie inny z
powodu wyboru odmiennych elementów kształtujących np. umowę.

Czytaj artykuł dalej poniżej.