Warmińsko-mazurskie

Paulina Paczuska

Paulina Paczuska

ADWOKAT
Katarzyna Kucka – Rachuba

Radca prawny Katarzyna Kucka-Rachuba jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studiowała także na Universitá degli Studi di Bari we Włoszech, a następnie odbyła kilkumiesięczny staż w renomowanej Kancelarii Adwokackiej we Włoszech.