Świętokrzyskie

Maciej Raban

Maciej Raban

ADWOKAT

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Warszawie. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się głównie prawem cywilnym oraz prawem karnym. Zainteresowania – prawo cywilne, w szczególności prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo karne.