Paweł Zieliński

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland . W trakcie swojej praktyki zawodowej reprezentował Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej. Prowadził skomplikowane sprawy karne, cywilne, administracyjne, rodzinne i pracownicze. Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie ich bieżącej działalności. Aktualnie obsługuje dużą jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego.