Katarzyna Kucka – Rachuba

Radca prawny Katarzyna Kucka-Rachuba jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studiowała także na Universitá degli Studi di Bari we Włoszech, a następnie odbyła kilkumiesięczny staż w renomowanej Kancelarii Adwokackiej we Włoszech.

Prowadzi indywidualną kancelarię oraz współpracuje z kancelariami radców prawnych i adwokatów, w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym oraz w prawie karnym. W 2020 roku zdobyła uprawnienia mediatora potwierdzone Certyfikatem Dyplomowanego Mediatora.