Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką prawa bankowego, w szczególności postępowań dotyczących kredytów frankowych, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa własności przemysłowej, szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz ochrony dóbr osobistych, szczególnie w związku z publikacjami prasowymi.

Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, obejmujące postępowania przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Współpracował przy projektach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (tzw. opłaty półkowe) oraz ochrony danych osobowych.