Adwokat - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze. Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności sektora finansowego, faktoringowego, deweloperskiego, ubezpieczeniowego, transportowego i gastronomicznego, a także w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i karnego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych. W swojej praktyce zawodowej była m.in. odpowiedzialna za nadzorowanie dochodzenia należności na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego oraz w spółce faktoringowej, gdzie odpowiedzialna była za korporacyjną obsługę zarządu i rady nadzorczej. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Języki: angielski, hiszpański.