Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawnych i prawno-podatkowych w Katowicach i Warszawie specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Jej zainteresowania zawodowe związane są przede wszystkim z prawem cywilnym, administracyjnym, bankowym oraz prawem ochrony środowiska. Praktykę zdobywała także w kancelarii komornika sądowego oraz sądach powszechnych i prokuraturze.

Aleksandra Śleziak jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posiada dyplom magistra Finansów i Rachunkowości oraz licencjat z Zarządzania, a także dyplom Campusu Google w zakresie Performance Marketingu i Social Mediów.

Była uczestniczką i organizatorem wielu konferencji organizowanych przez Polską Izbę Ekologii związanych z tematyką polityki ekologicznej państwa – między innymi stanowienia prawa w dziedzinie ochrony środowiska, instrumentów ekonomiczno – finansowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno- ściekowej, oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów poprzemysłowych, pozwoleń zintegrowanych.