Ustawodawca w uzasadnieniu projektu nowelizacji kodeksu karnego (dalej również jako: k.k.) z 2022 roku jako ratio legis prowadzonych zmian wskazuje przede wszystkim wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

W kręgu zainteresowania ustawodawcy miały znaleźć się głównie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Nowelizacją z 2022 roku k.k. zostanie jednak zmieniony w blisko 250 miejscach, co budzi niepokój zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków prawa, a zapowiadane zmiany jedynie w zakresie najpoważniejszych przestępstwa stały się populistycznym hasłem.

Czytaj artykuł dalej poniżej.