Przyjęty przez Rząd dnia 17 sierpnia 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (w dalszej części artykułu zwany również „Projektem”), skierowany kolejno dnia 23 sierpnia do Sejmu, nie bez przyczyny jawi się jako jedna z największych i najistotniejszych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych począwszy od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszy się obecnie wprowadzenie regulacji prawa holdingowego do polskiego porządku prawnego, jednakże bardzo istotne zmiany z praktycznego punktu widzenia wprowadzone zostaną również w organach nadzoru spółek kapitałowych i właśnie temu drugiemu z zagadnień chciałbym poświęcić niniejszy artykuł.

Czytaj artykuł dalej poniżej.