Nowelizacją z 2022 roku Kodeks karny zostanie zmieniony w blisko 250 miejscach, co budzi niepokój zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków prawa karnego. Bynajmniej największy lęk nie wynika z samej liczby proponowanych zmian, ale przede wszystkim z wątpliwej jakość proponowanych rozwiązań. Poniższy artykuł na ma celu przedstawienie najważniejszych zmian w k.k.

Czytaj artykuł dalej poniżej.