Transakcje związane z obrotem towarami i usługami, podlegające przepisom Ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług – VAT, stały się w ostatnich latach przedmiotem oszustwa podatkowego popularnie zwanego karuzelą podatkową. Transakcje karuzelowe są jednymi z najpoważniejszych przestępstw, w których udział mogą brać podmioty nieświadome tego, że właśnie popełniają czyn zabroniony. Z uwagi na to, bardzo ważne jest, aby będąc przedsiębiorcą, zachować szczególną czujność i ostrożność przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem.

Czytaj artykuł dalej poniżej.