Rodzaje biogazowni

  • Biogazownia rolnicza
  • Biogazownia na składowisku odpadów
  • Biogazownia przy oczyszczalni ścieków

Status biogazowni rolniczej

  • Produkcja biogazu z organicznych substratów (nawozy naturalne, biomasa roślinna, produkty uboczne przemysłu)
  • Wykorzystanie odpadów komunalnych powoduje utratę statusu biogazowni rolniczej -> utratę dofinansowań

Czytaj artykuł dalej poniżej.