Przeciętny Polak – agresor czy pacyfista?
„Jesteśmy dość nerwowym społeczeństwem. Ludzie mogą chcieć używać
broni jako straszaka w sytuacjach spornych pomiędzy sobą.” To wypowiedź
Mariusza Sokołowskiego, rzecznika policji z 8 kwietnia 2015 r1
. Czy to stwierdzenie posiadało naukowe podstawy oraz pozostaje aktualne? Celem niniejszej
publikacji będzie analiza aspektów psychologiczno-kryminalistycznych z elementami statystyki, aby podkreślić, iż dostęp do broni palnej nie stanowi łatwego tematu, a w dyskusji oraz rozważaniach należy uwzględnić szereg czynników, wpływających zarówno na bezpieczeństwo społeczne oraz na potencjalnego posiadacza broni.