20 czerwca 2024 r. – gośćmi śniadania biznesowego organizowanego przez Uniwersytet WSB Merito Warszawa byli adwokat dr Tomasz Gałczyński oraz Thuong (Aneta) Hnidziuk.

Podczas spotkania omówiono m.in. jak różnorodność kulturowa wpływa na naszą komunikację i życie zawodowe oraz co nas odróżnia z punktu widzenia neurobiologii, a także jakie korzyści płyną z wielokulturowości w zespołach. 🙂

Adwokat dr Tomasz Gałczyński Gałczyński Osowiecki Banasik sp.k. omówił aspekty prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Prezes zarządu INPO Thuong (Aneta) Hnidziuk przedstawiła problemy z punktu widzenia pracowników i pracodawców, a także jak Europejczycy widzą Azjatów podczas współpracy oraz jak odbierać poszczególne zachowania.